PELĖDŲ KALNAS
10-12 klasėms


2018 2:08 Drama Lietuva N-16 Lietuvių, Rusų, Vokiečių Lietuvių UAB "Kino gamyba" Audrius Juzėnas Aleksas Kazanavičius, Anastasija Marčenkaitė, Aidas Jurgaitis, Paulina Taujanskaitė, Aleksandr Špilevoj, Darius Meškauskas

Pateikti užklausą

Plačiau

„Laisvoji Europa“, BBC, „Amerikos balsas“ tik retsykiais prasimuša pro sovietinius radijo stočių slopintuvus į Lietuvą. Filmo veiksmas sugrąžina į 1947–1952 m., į laiką, kai vyko nuožmus karas tarp okupacijai nepasidavusių Lietuvos gyventojų ir sovietinio režimo. Kai visi besipriešinantieji buvo terorizuojami, žudomi ir tremiami į Sibirą.

Pagrindinis filmo herojus – vienas iš daugelio gimnazistų, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis ir liudininkas, renkantis įrodymus apie Kremliaus režimo nusikaltimus. Merginos juo žavisi, vaikinai to populiarumo pavydi. Tačiau svarbiausia, kad jam lemta istoriniame žygyje į Vakarus nunešti žinią laisvam pasauliui ir JAV kongresui apie Baltijos kraštų laisvės siekį.

Pokalbių temos po filmo: sovietų Lietuvos istorija, okupacija, pasipriešinimo judėjimai, represijos, KGB veikla Lietuvoje, moralinis pasirinkimas.
Ugdymo sritys: istorija, dorinis, socialinis ugdymas, bendrosios kompetencijos.
DALINTIS PER FB