EDUKACINĖS PROGRAMOS - KULTŪROS PASAS
1-12 klasėms


Pateikti užklausą

Plačiau

Kultūros paso edukacinės programos kino centre „Garsas“

Smagios ir įdomios veiklos, kurių metu ugdomas mokinių emocinis intelektas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, kultūrinis identitetas. 

__________________________________________ 

Kino istorija

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas.  Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Taip pat papasakojama apie kino juostas, kur jose užkoduotas garso takelis, kiek kadrų sudaro vieną sekundę bei dovanojama viena sekundė iš kino filmo. Šios edukacijos metu mokiniai galės tiesiogiai prisiliesti prie kino istorijos ir geriau suprasti šiuolaikinį kiną bei tapti sąmoningesniais kultūros procesų dalyviais. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Ekskursijų programa sudaryta atsižvelgiant į skirtingą moksleivių amžių. Visų klasių mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.

Veikla pritaikyta pagal kiekvienos amžiaus grupės gebėjimus (1-4 kl; 5-12 kl).

Trukmė: 30 min.

Paslaugos kaina 1 €

____________________________________________________

Kino pamoka

Kino pamoka 5-12 kl.– tai netradicinė pamoka, kurios metu vaikai mokysis į kiną žiūrėti ne tik kaip į pramogą, bet ir atrasti filme užkoduotas režisieriaus žinutes, aptars filmavimo stilių bei filme atskleistas temas. Prieš kino seansą pasiūloma tema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį žiūrint filmą, užduodami su ja susiję klausimai, skatinant moksleivių atidumą bei kritinį mąstymą. Po filmo moksleiviai kviečiami į interaktyvią diskusiją. Diskusijų temos aktualios, nes jos atliepia Jungtinių Tautų iškeltus tikslus. Mokiniai kviečiami aptarti iškeltas problemas, sprendimų, pasirinkimų galimybes, bei filmavimo stilių, kūrybiškai atsakinėti į klausimus, diskutuoti, argumentuoti savo nuomonę. . Veikla pritaikyta pagal kiekvienos amžiaus grupės gebėjimus (1-4 kl; 5-12 kl).

Trukmė: priklauso nuo pasirinkto filmo

Edukacija 20 min.

Paslaugos kaina 2 €

_______________________________________________________

 

Išmanioji kūryba

Išmanioji kūryba – tai interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai sužino interaktyvaus žaidimo "Kas. kur, kada" metu filmo kūrimo pagrindinius principus, kadrų reikšmę. Mokiniai dirba grupėmis, mokosi komunikavimo, kartu su edukologu nagrinės filmo kūrimui skirtas socialines ir prevencines temas, sudarytas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų iškeltą tikslą. Dalyviai generuos idėjas, kaip pateiktą temą galima atskleisti naudojant filmavimo kamera. Kiekviena dalyvių grupė užfiksuos pateiktos temos sukeltas mintis planšetinio kompiuterio kamera ir kurs 1–3 min. filmą. Socialinių temų nagrinėjimas ugdo mokinių asmenines ir socialines kompetencijas, sąmoningumą, gebėjimą priimti sprendimus ir kontroliuoti savo elgesį. Laisvas idėjų įgyvendinimas ugdo kūrybiškumą bei gebėjimą organizuoti mintis. Po kūrybinio proceso bus vykdoma sukurtų filmų analizė – mokiniai skatinami reikšti mintis, pastabas bei idėjas, mokomi aukštos komunikavimo kultūros. Temos pateikiamos atsižvelgiant į skirtingą dalyvių amžių. 5–8 klasių mokiniams siūlomos temos: prieš rūkymą, alkoholio vartojimą, greitą maistą, patyčias, emocijų nevaldymą, smurtą, apie pilietiškumą, kultūrinį identitetą, netikrą informaciją, aplinkos taršą. 9–12 klasių mokiniai skatinami laisvai rinktis jiems labiau priimtiną temą iš pateikto sąrašo. Kuriamų filmų temos: sveika ir sąmoninga gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, pagarba sau ir kitam (prieš patyčias), smurto artimoje aplinkoje prevencija, vaikų išnaudojimas ir neteisėta prekyba, kova dėl teisingumo ir korupcijos, žodžio laisvė ir jo svarba, netikrų naujienų fenomenas, socialinė, lyčių nelygybė, kultūriniai skirtumai bei kultūrinis identitetas, energijos tausojimas, klimato kaita. Temų sąrašas bus pildomas. Po edukacinės programos filmai pagal poreikį persiunčiami kūrėjams. Juos galima naudoti mokyklose vykstančiuose renginiuose.

Trukmė: 90 min.

Paslaugos kaina 3 €.

___________________________

Draugystė nugali patyčias

Edukacinė pamoka "Draugystė nugali patyčias" skirta 1-4 kalsėms. Mokiniai peržiūrės filmą "Roka keičia pasaulį" , o edukologas moderuos diskusiją, skatins mokinius ieškoti argumentų, apibūdinant herojus, jų charakterius, socialines problemas (patyčių, lygybės ir ekologijos). Prieš kino pamoką mokiniams pristatomas filmas, užduodami klausimai ir rekomenduojama, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros mokiniai reflektuos , aptars matytus vaizdus, patirtus jausmus - taip ugdysime moksleivių kritinį mąstymą, kūrybingumą, toleranciją, plėsime geografines žinias apie veikėjos šalį. Žiūrėdami filmą ir analizuodami moksleiviai lavins savo vizualinį raštingumą bei kūrybingumą, įgys naujų žinių, patirčių, stiprins toleranciją, patirs bendrystės ir empatijos jausmą. Įsitraukdami į kino pamokų veiklas moksleiviai didins socialumą, ugdys sąmoningumą, geriau supras save ir aplinką. Po edukacijos mokiniai žais skirtumų žaidimą "Mes kitokie". Žaidimas atskleis visų skirtumus ir, kad skirtumai gali jungti, o ne kelti priešingus destruktyvius jausmus-patyčias. Edukacijos pabaigoje kiekvienas galės nusifotografuoti su personažu prie sienelės, ir gaus lapą-atviruką spalvinimui. Edukacija skatina suprasti patyčių žalą, ieškoti ne skirtumų, o bendrumo, lavina kritinį mąstymą, kūrybiškumą, psichologinį atsparumą, plečia kultūrinį suvokimą.

Trukmė: filmas: 101 min.

Edukacija po filmo 30 min.

Paslaugos kaina 2 €.

 

*Daugiau informacijos tel. 86 821 9800, el. p. edukacija@garsas.lt

 

DALINTIS PER FB