Kino retrospektyva skirta aktoriaus Vaclovo Blėdžio 100-osioms gimimo metinėms

ATVIRAS KINO SEANSAS. Nemokamus bilietus kviečiame atsiimti kino centro „Garsas" kasoje.

Spalio 29 d. 16:00 val. Filmas „Akmuo ant akmens". Didžioji salė

Lietuva, drama, 1971, 1:40,

Režisierius: Raimondas Vabalas

Vaidina: Kazimieras Vitkus, Regimantas Adomaitis, Juozas Rygertas, Gediminas Girdvainis, Antanas Barčas, Eugenija Pleškytė, Stasys Paska, Steponas Kosmauskas, Vaclovas Blėdis, Mečislovą, Audris Chadaravičius, Gediminas Karka, Algis Matulionis, Rolandas Butkevičius, Nijolė Lepeškaitė, Romualdas Urvinis, Galina Dauguvietytė

Originalo kalba: lietuvių

 

Baudžiavos gadynė Lietuvos kaime. Žiemą į gimtuosius kraštus po 20-ties metų grįžęs rekrūtas Butkus neberanda jokių artimųjų. Grafas skiria jam budelio – egzekutoriaus pareigas. Nusikaltę kumečiai plakami viešai. Tuo pat metu Butkus pozuoja šventąjį Petrą grafo svečio dailininko tapomam paveikslui. Nebetverdami žiaurumo, sodiečiai ryžtasi naiviam maištui. Juokdarys Kazelis ir jo brolis Stasys naktimis jau kelintą sykį ištraukia iš koplyčios į sniegą neseniai pasimirusio senojo grafo karstą – girdi, žemė jo nepriimanti. Nesunkiai išsiaiškinęs vieną kaltininkų, dabartinis ponas skiria Kazeliui žiaurią bausmę. Silpnas vaikinas ir miršta nuo smūgių, dar spėjęs išduoti brolį. Bet Stasio kaltę Butkus prisiima sau ir gulasi kryžiumi į specialų kankinimų lovį, aidint jo nemėgusių valstiečių raudoms...

* Renginys bus filmuojamas, fotografuojamas; medžiaga viešinama.

Nemokamą filmų licenziją dovanoja Lietuvos kino centras.