Rugsėjo 5 d. 21:30 val. Panevėžio miesto gimtadienio proga - kinas po atviru dangumi Nevėžio upės krantinėje (prie dujotekio tilto). Filmas "Velnio nuotaka". Renginys NEMOKAMAS.

 Kartą Rojuje, Aukščiausiajam prisnūdus nuo saldžių choralų, kyla vietinio pobūdžio maištas. Naudodamiesi proga angelai ima puotauti, šokti, viskas rieda link orgijos. Atsipeikėjęs Aukščiausiasis rūsčiais žaibais išsvaido nepaklusniuosius. Vienas jų – Pinčiukas, -- degraduotas į velniukus, pliumteli tiesiai į senyvo malūnininko Baltaragio kūdrą. Žmogus ir nelabasis sudaro sandėrį: malūno sparnai suksis net be vėjo, į namus ateis geista Marcelė, bet tai, ko dabar Baltaragis dar neturi, priklausys jam, mikliajam Pinčiukui. Marcelė gimdydama miršta, jos duktė Jurga išauga gražuole, pamilsta... visai ne Pinčiuką, o šaunų berną Girdvainį, irgi mylintį ją, bet savo obuolmušius arklius – ko gero, dar labiau. Negalintis egzistuoti be intrigų velniūkštis susitaria su arkliavagiu Raupiu, kad tuos arklius pavogtų. Baltaragis gudrauja taip pat, už velnio išleisdamas ne dukrą, o prigyventoją senmergę Uršulę. Bet Girdvainio ir Jurgos meilės jau niekas nebegrąžins, paskutiniame optimistiniame kadre regi greičiau tai, kas tik galėjo būti.

Vaidina: Marcelę ir Jurgą – Vaiva Mainelytė (dainuoja Asta Chomentauskienė), Girdvainį – Regimantas Adomaitis (dainuoja Vytautas Kernagis), Pinčiuką – Gediminas Girdvainis (dainuoja Jonas Rupša), Uršulę – Regina Varnaitė (dainuoja Birutė Dambrauskaitė), Raupį – Bronius Babkauskas (dainuoja Alfonsas Vaškevičius), Baltaragį – Vasilijus Simčičius (dainuoja Viktoras Malinauskas), piršlį Anuprą – Juozas Meškauskas (dainuoja Alfonsas Vaškevičius), Aukščiausiąjį -- Jonas Pakulis; Regina Arbačiauskaitė, Zigmas Banevičius, Feliksas Einas, Valdemaras Jatautis, Juozas Kanopka, Rimgaudas Karvelis, Danutė Krištopaitytė, Gediminas Pranckūnas, Birutė Raubaitė, Jūratė Onaitytė, Aleksandras Ribaitis, Edgaras Savickis ir kt.

Režisierius: Arūnas Žebriūnas

Lietuva, vaidybinis, 1974, 1:17