Kino centras „Garsas“ kviečia į Joninių kiną.

Birželio 23 d. 21 val. Vasarvidžio kinas po atviru dangumi. Panevėžio kultūros ir poilsio parke, prie Kapučino kavos ir šimtalapių namų

Animacinių trumpametražių filmų festivalio „Tindirindis” programa:

  

 

 

 

LIETUVIŠKI RIEŠUTAI / LITHUANIAN NUTSMORSĖ. GIMTADIENIS

Rež. Ilja Bereznickas. 2021.

Paprastoje šeimoje pasirodo svečias – jūrų kiaulytė Morsė, ir viskas šeimoje ir bute keičiasi. Morsė  savo aktyviu charakteriu, asmeniniu pavyzdžiu ne tik keičia kiekvieno požiūrį, įpročius ir net mentalitetą. 

A guest arrives in the family’s home – a guinea pig named Morsė and everything turns upside down. With his go-getter way of getting things done, Morsė changes the attitudes of every family member: their habits, even their way of thinking about things. MORA MORA / MORA MORA

Rež. Jurga Šeduikytė. 2021.

Maža mergaitė Mora grimzta begalinėje jūroje. Bangose plūduriuojantis fortepijonas, kurį iš pradžių Mora palaiko maža sala, tampa jos laikinu išsigelbėjimu. Atradusi, kad paspaudusi instrumento klavišus ji gali valdyti vėją, Mora pradeda kelionę po miegantį pasaulį. Pažindama jį ir jame gyvenančias būtybes, Mora ieško būdų, kaip prikelti tą pasaulį iš snaudulio. 

Little Mora is sinking into an endless sea. What looks like a little island appears to be a floating piano – her transitory salvation. Discovering she can conjure up the wind by pressing piano keys, Mora starts a journey through a dormant world. Getting acquainted with its features and creatures, Mora looks for ways to bring it back to life.


2009 SAUSIO 19 d. / 2009 JANUARY 19th 

Rež. Liucija Vaisiūnaitė. 2022.

Filmas paremtas įvykiu iš mano prisiminimų ir vaizduoja merginą, patekusią į automobilio avariją. 

The film is based on an event from my memories and is depicting a girl getting into a car accident.


BESTIJA / BEAST 

Rež. Emilija Gustaitytė. 2022.

Elnias bėga per mišką, kol įvyksta netikėtas susidūrimas. 

A deer runs through the forest until an unexpected collision occurs.


MĖLYNASIS MĖNULIS / BLUE MOON 

Rež. Vytautas Kazlauskas. 2021.

„Mėlynasis mėnulis“ – tai filmas apie alegorinio banginio kelionę per erdvę, iš naujo išgyvenant savo gyvenimą, kuris, stebėtinai, panašus į mūsų. 

 „Blue Moon“ is a film about an allegorical whale’s journey through space, reliving his life, which, surprisingly, is similar to that of our own.


BURBULE / IN A BUBBLE

Rež. Vilma Razmute. 2022.

Žmogaus išsigelbėjimas iš nesustabdomos katastrofos žemėje – Marsas. Distopinės ateities pasaulis maksimaliai individualus, o vartotojiškumas tai nauja pasaulio santvarka, kuria veikia ši planeta. Gero linkinčios technologijos iš visų elektroninių jėgų stengiasi tenkinti žmogų ir jo poreikius. Dirbtinis intelektas norėdamas nepraleisti nei vieno žmogaus noro – jį stebi, o bandydamas būti dar artimesniu žmogui – imituoja gamtą. Stebėjimo kameros virsta paukščiais, o elektroninio pašto darbuotojai – žuvimis. Žmogus, kuris čia patenka yra laimingasis, bet ar laimingas? 

Human salvation from an unstoppable catastrophe on earth – Mars. The world of the dystopian future is maximally individual, and consumerism is the new world order that sustains this new planet. Well-wishing technologies are trying with all their electronic power to satisfy a man and his needs. In order not to miss a single human desire, artificial intelligence observes him and by trying to be more intimate with man – imitates nature. Surveillance cameras turn into birds and e-mail workers into fish. The man who gets here is lucky, but is he happy?


EŠ / ESH

Rež. Margarita Valionytė. 2019.

Nuolat vyniojama į audinį, Eš nebegali pakęsti audinio trynimo į odą. Tekantis vanduo iš naujo atranda jos kūno paviršių per lytėjimo, o ne regos jutimą. 

Constantly wrapped up in cloth, Eš can’t bear the rubbing of fabric on her skin anymore. Running water rediscovers the surface of her body through sensation of touch rather than sight.


LIEŽUVAUTOJAS / GOSSIPER 

Rež. Rebeka Salomėja Kavaliauskaitė, Oskaras Kliauga. 2022.

Filme metafora vaizduojamas apkalbinėjimo absurdas, melo teikiamas malonumas, vidinė tuštybė ir puvimas, destruktyvus elgesys, godumas. Pagrindiniai filmo simboliai – liežuvis, musės ir vanduo. Jie atspindi žmogaus prigimtį, šlykštumą, transformaciją, kūno ir sielos apsivalymą nuo „purvo”.

The film metaphorically depicts the absurdity of gossip, the pleasure of lying, inner vanity and decay, destructive behavior, greed. The main symbols of the film are tongue, flies and water.  These symbols reflect human nature, disgust and transformation, cleansing of the body and soul.


AŠ PAVARGAU / I AM TIRED 

Rež. Eva Rodz. 2021.

Prisimenu, laukiau, kol jis grįš iš darbo… Vaikystėje jaučiausi įžeistas, kad jis man visai neturi laiko, kad yra nuolat pavargęs, bet visos tos akimirkos, kurias praleidome ir leidžiame kartu, man yra neįkainojamos . Tegul ši trumpa animacija tampa priminimu tėvams, kad jų vaikai, kad ir kas juos taip mylėtų, ima pavyzdį ir visada laukia grįžtant namo. 

 I remember waiting for him to return from work… As a child, I felt offended that he didn’t have time for me at all, that he was constantly tired, but all those moments we spent and spending together are invaluable to me. Let this short animation become a reminder to parents that their children, no matter what love them so much, take an example and are always waiting for them to return home.


ĮSILAUŽIMAS / BREAK IN 

Rež. Juozas Žutautas. 2022.

Trumpametražis filmas vaizduoja šiurpų įsilaužimą į biurą, kuriame iki vėlumos dirba vyresnio amžiaus vyras. 

The short film depicts a chilling break-in at an office where an elderly man works late.


KATU KATU / KATU KATU

Rež. Giedrė Narušytė Boots. 2021.

Vikšrelis saldžiai miega su katučiais. Vilnų Kamuoliukas pažadina Vikšrelį erzindamas, kutendamas, suriesdamas jam sparnelius… Vilnų kamuoliukas sukelia nerangiam storuliui norą skraidyti. Jis įšvilioja Vikšrelį į lauką, kur prasideda linksmybės ir dūkimai su katinukais. Bežaisdami jie nukeliauja į tamsią, paslaptingą vietą, kur baugu ir pilna vorų. Jų draugystė nugali baimę, virsdama spalvingu stebuklu. Fantazija suteikia svajonėms sparnus. 

A tiny caterpillar naps cosily with his kitty friends. A playful ball of wool wakes up the caterpillar. Teasing and tickling, the ball awakens the caterpillar’s dream to fly. The caterpillar follows the ball to the garden and together with the kitties they amuse themselves and mess around. Finally, the ball of wool leads the way into a spooky place, full of spiders. Their friendship overcomes fear of darkness and turns into magic. Live your dreams and you will fly.


PUSĖ / IN HALF 

Rež. Gabija Butkutė. 2022.

Merginos pasaulio suvokimas dalijasi į dvi dalis, kai įsijungia jos vaizduotė. 

A girl’s perception of the world is split in two when her imagination comes into play.


VIENINTELIS ŠŪVIS / THE ONLY SHOT 

Rež. Greta Semionovaitė. 2022.

Jaunas berniukas tyrinėja pasaulį per savo vaizduotę. Jo svajonė – tapti medžiotoju; jis tiki, kad tai padarys jį tikru vyru. „Vienintelis šūvis“ tyrinėja tamsiąją kaimo vaikystės pusę ir ankstyvas pažintis su mirtimi. 

A young boy explores the world through his imagination. His dream is to become a hunter; he believes this will make him a real man. “The Only Shot” explores the darker side of rural childhood and early acquaintances with death.


LAUKIMAS / WAITING 

Rež. Liucija Vaisiūnaitė. 2021.

Filmas pasakoja apie žmogaus, susidūrusio su savo manija, kelionę.  

The film is about the journey of a man facing his obsession.


SIGUTĖ 

Rež. Zenonas Tarakevičius. 2022.

Sukurta vienos žinomiausių ir populiariausių lietuvių liaudies pasakų motyvais. Našlaitė Sigutė nuolatos skriaudžiama ir išnaudojama nedoros pamotės. Ar pamotei pavyks pražudyti Sigutę? Gėris ir meilė nugali visas negandas ir piktuosius kėslus. Liaudies išminties kupina animuota pasaka skirta vaikams. 

 Created on the basis of one of the most famous and popular Lithuanian folk tales. Orphan Sigutė is constantly abused and exploited by her wicked stepmother. Will the stepmother succeed in killing Sigute? Goodness and love overcome all adversity and evil intentions. An animated fairy tale full of folk wisdom for children.


ISTORIJOS MAŽIESIEMS / STORIES FOR CHILDREN


KATĖ IR KANDIS  / CAT AND MOTH

Rež. India Barnardo. 2021. Kanada, Didžioji Britanija.  

Pūkuota balta katė, vardu Ditto, nenori nieko daugiau, kaip tik rasti patogiausią vietą visatoje. Pagaliau ji nukrenta ant nuostabiausios geltonos pagalvėlės, į kurią kada nors buvo atsitrenkusi. Tačiau ji nepastebi, kad neryškus sparnuotas įsibrovėlis Montis taip pat į tai žiūri. Montis nedrąsiai sutrikdo Ditto snaudimą, ir kokios iš to pasekmės?

A fluffy white cat called Ditto wants nothing more than to find the most comfortable spot in the universe. She finally falls onto the most wonderful yellow cushion she’s ever pounced upon. But little does she know a fuzzy winged intruder, Monty, has his eye on it too. Monty is by no means bashful in disturbing Ditto’s slumber, but at what consequence?


VELNIOP! / DAMN IT!

Rež. Elena Walf. 2021. Vokietija.  

Senovės kovos tarp gėrio ir blogio.

The ancient struggle between good and evil.


SKIAUTINIŲ DAINA / THE PATCHWORK SONG

Rež. Angela Steffen. 2021. Vokietija.

Oficialus muzikinis vaizdo klipas iš vaikų televizijos serialo „Skiautinių daina“, sukurtas Angelos Steffen. 

The official music video from the children’s TV series PATCHWORK PALS by Angela Steffen.


PAMIRŠTA KNYGA / THE THROWN BOOK 

Rež. Agata Gorzadek. 2022. Lenkija.

Tonis ir Levi vieną dieną suranda paslaptingą daiktą – išmestą knygą – kuris, pasirodo, turi unikalią vertę.

Toni and Levi one day find a mysterious object – thrown away book – which turns out to have a unique value.


DISTANCIJA / DISTANCE

Rež. Jung-Hsin Hu. 2022. Didžioji Britanija.

„Distancija“ yra istorija apie mūsų bendrus prisiminimus – socialinį atstumą. Ankstyvosios Covid-19 pandemijos metu gydytoja atsiskiria nuo sūnaus ir vyro. Vieną dieną, per daug užsiėmusi, kad prisimintų sūnaus gimtadienį, ji bėga pas jį namo. Tačiau klausimas, ar išlaikyti socialinį atstumą ar jį apkabinti.

“Distance” is a story about our shared memories – social distance. A doctor suffers separation from her son and husband in the early Covid-19 pandemic. One day, too busy to remember her son’s birthday, she runs home to him. However, to keep social distance or to hug him, that is the question.


MILŽINAS IR SĖKLA / GIANT AND SEED

Rež. Sara Shabani. 2022. Vokietija.

Pati smalsumo paskatinta, mažutė sėkla iškrenta iš rojų primenančios buveinės ir patenka į pavojų ir nevilties širdį. Tik išmokęs atsikratyti savo asmenybės ir atrasti tai, ko jai iš tikrųjų reikia, jis gali grįžti namo ir atskleisti jį saugančio švelnaus Milžino prigimtį.

Impelled by its own curiosity, a little seed stumbles out of its paradise-like habitat and into the heart of danger and desperation. Only if it learns to shed its persona and discover what it truly needs, it might return home and uncover the nature of the gentle Giant that guards over it.


SVEIKAS, NEPAŽĮSTAMASIS / HELLO STRANGER

Rež. Julia Ocker. 2021. Vokietija.

Astronautas nusileidžia į nežinomą planetą. Viskas yra svetima.

An astronaut lands on an unknown planet. Everything is foreign.


FRANCĖS SRIUBA / FRANZY‘S SOUP-KITCHEN

Rež. Ana Chubinidze. 2021. Prancūzija, Sakartvelas.

Vieniša ateivė virėja Francė sužino, kad jos ypatinga rožinė sriuba yra ne tik skani, bet ir stebuklinga, kai dalijasi ja su badaujančiais padarais, gyvenančiais keistoje planetoje.

Lonely alien Chef Franzy discovers that her special pink soup is not just delicious, but also magical, when she shares it with starving creatures living on a strange planet.


ČIŪČIA ČIŪČIA, MEŠKUTI / HUSH HUSH LITTLE BEAR 

Rež. Mara Linina. 2022. Latvija.

Kol meškos tėvai išvyksta ieškoti uogų ir medaus, meškiukai lieka namuose su avimis. Meškiukai smagiai leidžia laiką žaisdami su siūlų kamuoliuku, bet netrukus jaunikliai susipainioja ir viskas apsiverčia aukštyn kojomis! Laimei, avys padeda jiems vėl viską sutvarkyti. Filmas sukurtas pagal tradicinę latvių lopšinę „ Čiūčia čiūčia, meškuti“ („Aijā, žūžū, lāča bērni“).

While the bear parents are away looking for berries and honey, the baby bears stay at home with the sheep. The bear cubs have a good time playing merrily with a ball of yarn, but soon enough the cubs find themselves all tangled up and everything is turned upside down! Luckily the sheep help them put everything in order again. The film is based on the traditional Latvian lullaby “Hush Hush Little Bear” (‘Aijā, žūžū, lāča bērni’).