Panevėžiečiai iš naujo atrado kino centrą „Garsas“

 

                          Kino centrui „Garsas“ 2019 metai buvo iššūkių metai. Dėl aktyvių diskusijų apie kino centro „Garsas“ pastato rekonstrukciją ir komercinių kino operatorių pasikeitimo Panevėžyje, daugelis panevėžiečių iš naujo atrado ,,Garsą“, kuris nuolat buvo ne tik vietinės, nacionalinės žiniasklaidos akiratyje, bet įvertintas ir už Lietuvos ribų. Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Europos naujienų portalas Filmneweurope.com „Garsą“ išrinko mėnesio kino teatru iš 1196 kitų Europos kino teatrų. Išsamus interviu, pristatantis ,,Garso“ veiklą, buvo patalpintas Europos naujienų portale Filmneweurope.com. Dėka įgyvendintų projektų, kino renginių, programų, marketingo priemonių kino centre per metus apsilankė 42,62 proc. daugiau žiūrovų nei praėjusiais metais – 75 818 lankytojai (2018 m. – 53159 lankytojai), „Garsas“ uždirbo 280 938 eurus, t. y. 47,4 proc. daugiau nei per 2018 metus.

 

Įstaigos uždirbtos ir gautos lėšos:

Eilės nr.

Lėšų rūšis

2018 m.

Eur

2019 m.

Eur

 

Pokytis proc.

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

169 283

176 226

+4,1

2

Pajamos už teikiamas paslaugas

153 711

236 804

+54

3

Projektinės lėšos

36 672

44 048

+20,1

4

Parama

233

86

-63

 

Iš viso:

359 899

457 164

+27

 

Įvairiems fondams kino centras „Garsas pateikė“ 15 projektų, iš kurių 14 projektų gavo finansavimą. Didžiausia dalis lėšų buvo pritraukta iš ES fondų – 17 976 eurai. 2019 m. kino centras „Garsas“, siekdamas užtikrinti žiūrovams kuo įvairesnį ir įdomesnį kino repertuarą, bendradarbiavo su kino platintojais ir užsienio šalių ambasadomis bei jų kultūros institucijomis Lietuvoje. Kino repertuaras buvo formuojamas atsižvelgiant į pasaulines kino tendencijas, aukštos meninės vertės filmus, gavusius įvertinimus tarptautiniuose filmų festivaliuose, taip pat į įvairias žiūrovų amžiaus grupes, siekiant išlaikyti nemažiau kaip 75 proc. nekomercinio kino seansų. Prioritetas skiriamas nacionaliniams ir europiniams, taip pat edukaciniams ir animaciniams filmams. Siekiama, kad filmai būtų rodomi skirtingais laikais, taip padidinama galimybė žiūrovui pasirinkti tinkamiausią laiką filmo peržiūrai. Formuojamas įvairių žanrų, ilgo, trumpo metro, retrospektyvų, teminių filmų kokybiško kino repertuaras leidžia pasiūlyti žiūrovams platų filmų pasirinkimą. Organizuojami kino renginiai – filmų premjeros, pristatymai ir susitikimai su kūrybinėmis grupėmis yra vieni populiariausių ir labiausiai žiūrovų lankomų veiklų.

Siekiant užtikrinti spartesnį žiūrovų aptarnavimą, atnaujinome kino centro „Garsas“ svetainę ir įdiegėme internetinę bilietų prekybą, kuri leidžia žiūrovams daug lanksčiau ir patogiau naudotis įstaigos paslaugomis.

 

 

  Įstaigoje parodyti kino seansai:

Eil. Nr.

Filmai

Filmų skaičius

Seansų skaičius

Žiūrovų skaičius

Vid. vieno seanso žiūrovų skaičius

(Eur)

Pajamos už parduotus bilietus (Eur)

Vid. vieno seanso pajamos (Eur)

1.

Lietuviški filmai

63

632

19 648

31,08

60 079

95,06

2.

Europiniai filmai

166

1 755

38 179

21,75

99 461

56,67

3.

Kiti filmai

94

795

17 991

22,63

58 266

73,29

Iš viso:

323

3 182

75 818

23,82

217 806

68,44

 

 

                          2019 metais suorganizuoti trys didieji tradiciniai kino centro „Garsas“ renginiai: 15-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“, 15-asis Respublikinis trumpametražių filmų festivalis „AŠ+MIESTAS=KINAS“ ir 16-osios „Lietuviško kino dienos“. Įvyko 33 filmų pristatymai su kūrybinėmis grupėmis, suorganizuota 13 teminių kino programų, iš jų 4 retrospektyvos. Kino gurmanų klubas „Veidrodžio ložė“ 9 kartus žiūrovus kvietė į kino seansus su diskusijomis. Surengtos 9 partnerių kino programos, 6 specialūs teminiai nemokami kino seansai Valstybinėms šventėms ir įsimintinoms dienoms paminėti. Į Kino centro „Garsas“ veiklas įsitraukė 71 menininkai, iš jų 27 panevėžiečiai.

                          Jau tryliktąją vasarą ,,Garsas“ panevėžiečius ir miesto svečius pakvietė į programą ,,Kinas po atviru dangumi“. Ši programa prisideda prie įvairesnio laisvalaikio praleidimo, didina kino prieinamumą ir socialinę bendrystę. Filmų, rodomų po atviru dangumi, miesto aikštėse ar parkuose programa sudaryta iš populiariausių pastarųjų metų lietuviškų ar kitų šalių filmų, iš viso buvo parodyta 17 atvirų kino seansų Panevėžio mieste.

                          Kasmet šios programos poreikis auga regione. Filmų rodymas po atviru dangumi regione padeda užtikrinti lietuviško kino prieinamumą kaimo vietovėse, supažindina gyventojus su naujausiais lietuviško ir europinio kino darbais, taip praturtinamas ir paįvairinamas laisvalaikis. Rajone gyvenantys žmonės dažnai neturi galimybių nuvažiuoti į miestą, aplankyti kino teatrą, todėl tokie seansai sulaukia labai didelio regionų bendruomenių susidomėjimo. Gautas 21 prašymas surengti išvažiuojamuosius kino seansus, visi jie sėkmingai įgyvendinti, keli iš jų vyko kituose miestuose rajonuose: Prienuose, Jadagonyse (Kauno raj.), Skėmiuose (Radviliškio raj.), Surviliškyje (Kėdainių raj.), Panevėžio.

 

 duomenys

 

 

Įstaigai 2019 metai išskirtiniai buvo edukacine veikla – išaugo edukacinių programų ir dalyvių skaičius. Sukurtos 7 naujos edukacinės kino programos, kurios buvo akredituotos ir įtrauktos į LR Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų priemonę „Kultūros pasas“. Pasisėmę patirties iš Danijos kino edukacijos ekspertų: Kaspero B. Oleseno („Lommefilm –,,Kišeninis filmas“ įkūrėjas) ir Ditte Mejlhede, kaip kiną integruoti į vaikų ugdymą, pirmą kartą į kino edukaciją „Garsas“ įtraukė ikimokyklinio amžiaus vaikus. Danijos kino edukacijos ekspertai teigia, kad šiandieninėje kultūroje, kurioje dominuoja „judantys vaizdai“, yra svarbu jaunajai kartai suteikti įrankius ir ugdyti kritinį mąstymą, kad ji galėtų dalyvauti šioje kultūroje, tapdama aktyvia medijų naudotoja, o ne pasyvia stebėtoja. Taip, kaip svarbu šiandien yra gebėti išreikšti save kalbant ir rašant, lygiai taip pat svarbu įsisavinti vizualias medijas. Kurti trumpus filmus – vienas iš būdų tai padaryti. Tuo pačiu tai ir efektyvus mokymosi būdas, padedantis suvokti dalykus iš vidaus ir įgyti naujų žinių.

Iš viso per 2019 m. buvo pravesta 316 edukacinių programų, tai beveik 2 kartus daugiau nei 2018 metais. Edukacinių programų lankytojų skaičius 2019 metais išaugo 42,3 proc., jose pasilankė 18 660 žiūrovų. Plečiasi ir edukacinių programų dalyvių geografija. Šiemet iš regiono dalyvavo daugiau kaip 10 proc. vaikų ir jaunimo. Aktyviausia edukacinių programų lankytoja buvo Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija. Kino centras ,,Garsas“ 2019 m. nupirko keturių filmų rodymo licencijas, trys iš jų - edukaciniai:  „Falkonai“ (rež. Bragi Thor Hinriksson),like VIRUSAS“ (Sergey Vasiliev), „Kovotoja“ (Johan Timmers) ir vienas repertuarinis – ,,Meilės slėpynės“ (rež. Christoph Schaub). Filmai sėkmingai pristatyti ir rodomi ne tik Panevėžio žiūrovams, bet ir kituose Lietuvos kino teatruose.

Kino centre ,,Garsas“  praėjusiais metais suorganizuotos 9 parodos, kuriose pristatyti tarptautinių, respublikinių, miesto menininkų darbai. Didelio susidomėjimo sulaukė Sorin Onisor paroda „Amžinasis Rumunijos kaimo grožis“, kolekcininko Vytauto Petrulio filmavimo kamerų paroda bei Rimgaudo Karvelio paroda „Teatro režisierių ir aktorių portretų galerija“.

Kino centras ,,Garsas“ bendradarbiauja su įvairiomis miesto įstaigomis, organizacijomis, verslo atstovais, įtraukiant juos į savo organizuojamus renginius, taipogi ir pati įstaiga dalyvauja kitų organizuojamuose projektuose. Per metus įstaiga turėjo daugiau kaip 46 partnerius. Džiaugiamės nuolatiniais partneriais, su kuriais bendradarbiaujame daugelį metų:  AB „Panevėžio pienas“, UAB „Glassremis“, Panevėžio teritorinė darbo birža, UAB „Dembavos medelynas“; glaudus ryšys užsimezgė ir su Panevėžio rajono kultūros įstaigomis. Renginių metu ypatingai svarbi ir savanorių pagalba. „Garso savanoriai“ – tai  39 asmenų nuo 14 iki 29 metų grupė, kuri nuolat renkasi ,,Garso“ patalpose ir dalyvauja įvairiuose kino renginiuose, prisideda prie reklamos sklaidos, analizuoja kiną, padeda edukacinėse programose. Savanorystės veikloje ugdome jaunuolių  kūrybiškumą, savirealizaciją, socialinius įgūdžius.

Kino centras „Garsas“ nuo 2004 metų yra Lietuvos Kultūros centrų asociacijos narys. Įstaiga, būdama šios asociacijos nare, prisideda prie kultūros centrų veiklos strategijų kūrimo: diskutuojame ir teikiame pasiūlymus kultūros lauką reguliuojantiems įstatymams tobulinti. Turime galimybę siųsti darbuotojus dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose seminaruose bei stažuotėse, kurias organizuoja Lietuvos Kultūros centrų asociacija. Per kultūros centrus ir vietos bendruomenes vykdome kino sklaidą regione.

Kino centras „Garsas“ nuo 1993 metų Lietuvos Kino rodytojų asociacijos narys. Aktyviai dirbame gerindami palankesnes filmų nuomos sąlygas mažesniems kino teatrams. Asociacija turi atstovus kino taryboje, kur sprendžiami strateginiai su kinu susiję klausimai.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. kino centras „Garsas“ yra tarptautinių CICAE asociacijos ir nekomercinių kino teatrų tinklo EUROPA CINEMAS narys. Bendradarbiaudami su šiomis asociacijomis turime galimybę dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, stažuotėse, dalyvauti tarptautiniuose kino festivaliuose ir konferencijose. Iš EUROPA CINEMAS gauname finansinę paramą. Dalyvaujame šių organizacijų rengiamose programose „Europos kino meno diena“, „LUX kino dienos“, Filmo jaunajai auditorijai apdovanojimuose (Europos kino akademija).

                         

 

Daugiau informacijos:

https://www.garsas.lt/upl/media/2019_m._Kino_centro_Garsas_vadovo_veiklos_ataskaita.pdf