Lietuvos kinematografininkų sąjunga, atsižvelgdama į prašymus pateikti savo nuomonę apie projektą, pagal kurį būtų statomas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC), pareiškia, kad šio multikultūrinio menų centro atsiradimas yra pozityvus žingsnis regioninėje kultūros sklaidoje. Šis centras sudarytų naują ir stiprų traukos lauką ne tik Panevėžio, bet ir kitų šalies miestų meno mylėtojams. Jau įprasta, kad tokie multifunkciniai pastatai praturtina kiekvieną reprezentuojamą meno sritį. Atsiradusi sinergija tarp įvairių meno rūšių padeda skirtingų sričių mėgėjams ar mylėtojams atrasti kitas, dar nepažintas meno sritis ir bendrai generuoti didesnį lankytojų srautą.

Taip pat, menų centro patalpose matosi galimybė integruoti ir kino rodymą. Dabartinės kino centro „Garsas“ techninės sąlygos, neadekvatus rinkai turimų vietų skaičius, prasta patalpų būklė neatitinka nei lankytojų lūkesčių, nei dabartinių sąlygų ir nepagrįstai reikalauja daug investicijų į šildymą, infrastruktūros palaikymą, o ne pagrindinę kino centro veiklą – kino sklaidą. Tikėtina, kad naujų (ar naujos) kino salių atsiradimas, jei jose būtų vykdoma kino sklaida, leistų resursus nukreipti tikslingiau. Tuo pačiu turime pažymėti, kad dabartinė kino centro „Garsas“ komanda sukaupusi daug patirties, yra viena aktyviausių ir pozityviausių Lietuvos regionuose veikiančių kino sklaidos komandų, kurios dėka Panevėžyje rodomas nacionalinis, europinis ir tiesiog geras kinas.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga palaiko naujojo Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) statybų projektą Panevėžio kino centro „Garsas“ vietoje, tačiau atkreipia dėmesį, kad mūsų palaikymas susijęs su didesnėmis garantijomis iš organizatorių pusės, t.y. tuo, kad kino veikla neapsiribotų tik kino salės egzistavimu ir kinas būtų rodomas reguliariai, atitinkant kino sklaidos poreikius, specifiką ir žiūrovų įpročius (pavyzdžiui, filmai turėtų būti rodomi ir darbo ir išeiginėmis dienomis). Daug abejonių sumažėtų, jei būtų užtikrinta, kad ir toliau šioje naujoje struktūroje veiks ne tik kino salės, bet ir bus plėtojama nepriklausoma kino sklaida ir išlaikytas jos tęstinumas, o kinas čia netaps tik priedėliu ar svečiu. Lietuvos kinematografininkų sąjunga palaiko naujojo menų centro statybų projektą, jeigu:

  1. Naujoje erdvėje būtų išlaikytas kino centro „Garsas“ darbo strategijos ir veiklos tęstinumas, nebūtų prarasta sukaupta patirtis ir susiformavę žiūrovų įpročiai šioje vietoje žiūrėti kiną. Tam galėtų padėti kino salės pavadinimo išsaugojimas, taip išlaikant ir istorinį tęstinumą.
  2. Bent viena iš naujojo centro salių (labiausiai tikėtina – mažoji kino salė, kaip galinti veikti autonomiškai) būtų skirta vien tik kino veiklai ir kokybiškam kino demonstravimui (aukščiausius standartus atitinkanti vaizdo ir garso kokybė, tinkama salės infrastruktūra). Kino sklaida yra unikali sritis, kuri skiriasi nuo dailės darbų eksponavimo ar muzikinės veiklos ir rinkodaros. Filmai negali būti rodomi kartą per dieną ar būti kitokios audiovizualinės raiškos ar projekto priedėliu. Naujoji kino salė su savo nepriklausoma sklaida galėtų gerokai sustiprinti nacionalinio, europinio, gero kino pozicijas tiek Panevėžyje, tiek visoje Aukštaitijoje, jei ji nebus apkrauta papildomais biurokratiniais trikdžiais. Svarbu, kad nuolatos vyktų aukštos kinematografinės vertės kino peržiūros, išlaikančios aukščiausios kokybės repertuarinę tradiciją, prioritetą taikant nacionaliniam, pasaulinės kino bendruomenės pripažinimą pelniusiam europiniam kinui bei kino edukaciniams renginiams.
  3. Lietuvos kinematografininkų sąjunga mielai prisidėtų savo ekspertinėmis kompetencijomis ar moderuodama kino diskusijas, kurių stoka ir, galbūt tam tikras neapibrėžtumas galėjo sukelti atsiradusį nepasitikėjimą. Tokia kino centro „Garsas“ integravimo pozicija į naująjį ir be galo svarbų Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (SEMC) Panevėžyje praturtintų ir kino sklaidą.